Wyślij jedno zapytanie do wszystkich redaktorów i wybierz najlepszą ofertę! ZamówPlan pracy / Bibliografię
Prace dyplomowe

Prace dyplomowe stanowią ostatni krok na drodze do zdobycia wyższego wykształcenia

Prace dyplomowe

Niezależnie od wyboru uczelni dla większości studentów praca dyplomowa stanowi ostatni etap edukacji. Pisanie prac inżynierskich często wymaga przygotowania projektów w różnego rodzaju programach. Bardzo popularny na Politechnice Poznańskiej  jest „AutoCad”.

Pisanie prac magisterskich natomiast bardzo często wymaga wykonanie badań. W tym przypadku wykorzystywane są najczęściej kwestionariusze wywiadu, jak również ankiety. Środowisko, w którym następnie się je wykonuje, zależy od tematyki konkretnego opracowania. Mogą to być na przykład pracownicy konkretnych firm, klienci sklepów czy też użytkownicy różnego rodzaju przedmiotów.

Pisanie prac licencjackich po angielsku wymaga bardzo dobrej znajomości tego języka. Oprócz znajomości różnego rodzaju słówek i zwrotów istotna jest gramatyka i ortografia. Bez tego typu wiedzy niemożliwe jest przygotowanie rzetelnego opracowania. Niezależnie od rodzaju pracy, którą piszemy, niezbędna jest znajomość podstawowych programów biurowych. Wśród nich wymienić należy takie jak: „Microsoft Word”, „Microsoft Excel”.

Obrona pracy dyplomowej wiąże się ponadto z koniecznością przygotowania prezentacji w programie: „Microsoft PowerPoint”. W tego typu prezentacjach przedstawiane są najważniejsze elementy przygotowanego wcześniej opracowania. Prezentowany jest jego temat wraz z uzasadnieniem wyboru, plan pracy, główne założenia, a także wnioski, jakie na etapie przygotowania można było wysnuć.

Następnie komisja egzaminacyjna zadaje pytania zarówno te dotyczące samej pracy, jak i związane z kierunkiem studiów. Niejednokrotnie pytania niezwiązane bezpośrednio z opracowaniem dostępne są na uczelniach, dzięki czemu można lepiej przygotować się do samej obrony. Bywają jednak uczelnie, gdzie nie obowiązują prace dyplomowe tylko egzaminy. Jest to na przykład spotykane na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym.

Sponsor artykułu:
AutoCAD i prace inżynierskie z Budownictwa