Wyślij jedno zapytanie do wszystkich redaktorów i wybierz najlepszą ofertę! ZamówPlan pracy / Bibliografię
Tematy prac doktorskich - jak wybrać najlepszy spośród nich?

Tematy prac doktorskich - jak wybrać najlepszy spośród nich?

Tematy prac doktorskich - jak wybrać najlepszy spośród nich?

Tematy prac doktorskich  są często niezwykle wyszukane. Nic w tym dziwnego. Od doktoratu wymaga się o wiele więcej, aniżeli od  licencjatu czy też pracy magisterskiej. W tym tekście przedstawimy, jak wybrać najlepsze zagadnienie na swój doktorat. Poza tym wskażemy na sposób działania, który przybliży Ciebie do napisania świetnej pracy doktorskiej. Tworzenie takiej pracy naukowej stanowi sprawdzenie nie tylko Twoich zdolności naukowych, ale również jakości Twojej działalności badawczej. 

Wróćmy do definiowania tematyki Twojego doktoratu. Musi być ona oryginalna. Nie może bazować na utartych schematach i zagadnieniach, które wielokrotnie były omówione przez innych naukowców. Jeśli samodzielnie nie możesz znaleźć dobrych zagadnień na doktorat, to skonsultuj się ze swoim promotorem. On na pewno powinien naprowadzić Ciebie na te elementy nauki, o których warto pisać swoją pracę doktorską. Można powiedzieć, że dobór odpowiedniej problematyki do swojego doktoratu to 40% sukcesu.

Musisz pamiętać o tym, że temat, jaki wybierzesz, musi być możliwy do przebadania. Innymi słowy, będziesz potrzebować konkretnych danych, aby móc uzasadnić tezy badawcze, jakie w swoim doktoracie zawrzesz. Nie od dziś, wiadomo, że wiele podmiotów nie chce udostępniać swoich danych do badań naukowych. Dostęp do informacji musisz mieć na względzie, jeśli chcesz prowadzić skuteczną działalność naukową.

Doktorat - droga do sukcesu.

Praca doktorska pokazuje, czy posiadasz zadatki na prawdziwego naukowca. W swojej działalności naukowej to, co na pewno przybliża Ciebie do sukcesu to systematyka. Najlepiej tworzyć swoją pracę dyplomową przez dwie, trzy godziny dziennie. Dzięki temu będziesz uzyskiwać dużo, cennych treści do swojego doktoratu. Jak twierdził Goler "sukces jest sumą małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu".  

"Geniusz to 1% talentu, 99% ciężkiej pracy".

Albert Einstein

Twoje działania naukowe nie mogą przebiegać w sposób chaotyczny. Muszą one być dobrze przemyślane oraz zaplanowane. Przykładowo możesz sobie założyć, że rozdział teoretyczny będziesz pisać przez pół roku. Cele, jakie sobie wyznaczasz, muszą być przede wszystkim mierzalne oraz umieszczone w danym czasie. Muszą one być również realne do wykonania. Cały Twój plan działań rozpisz sobie na komputerze lub kartce. Dzięki temu łatwiej będzie Tobie sprawdzać, czy Twoje działania zmierzają zgodnie z planem. 

Efekty swoich działań co jakiś czas prezentuj swojemu promotorowi. On będzie wiedział,  czy to, co piszesz, jest wartościowe, czy też nie. Jego wskazówki będą na pewno bardzo ważne, dla kierunku Twoich działań naukowych. Dobra współpraca z promotorem na pewno przybliża Twój doktorat do naukowego sukcesu.

"Sukces nigdy nie jest efektem “słomianego zapału” – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień".

James Madison

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest odpowiednia mentalność. W działalności naukowej musisz być realistą, który wie, że bez ciężkiej pracy nie ma mowy o sukcesach. Poza tym powinieneś być przygotowany na różne trudności, które wiążą się z działalnością naukową. Bardzo ważna jest również pewność siebie. Podczas działalności naukowej nieraz będziesz musiał publicznie przemawiać i bronić swoich naukowych racji. Aby zwiększyć poczucie pewności siebie, możesz czytać literaturę, która skupia się na tej właśnie kwestii.

Tematy prac doktorskich - konkluzje. 

Tematy prac doktorskich są na pewno bardziej zaawansowane merytorycznie, aniżeli te, o których się pisze prace magisterskie. Napisanie dobrego doktoratu jest na pewno źródłem prestiżu. Z drugiej strony, praca doktorska nie jest obecnie gwarancją znalezienia świetnie płatnego miejsca pracy. Tak czy inaczej, tworzenie pracy naukowej jest na pewno olbrzymim wysiłkiem intelektualnym. Nawyki wyniesione z tworzenia doktoratu mogą przybliżyć Ciebie do zawodowego sukcesu.