Wyślij jedno zapytanie do wszystkich redaktorów i wybierz najlepszą ofertę! ZamówPlan pracy / Bibliografię
Dodaj ogłoszenie do naszego serwisu - Klienci czekają na Twoją ofertę pisania prac

Ogloszenie Zwykłe

Pisanie Prac Doktorskich

PROF PISANIE ROZPRAW DOKTORSKICH

Pisanie prac doktorskich wpisuje się w procedurę prowadzącą do uzyskania dwóch stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego. Uznaje się, że praca doktorska powinna stanowić świadectwo opanowania metod badawczych oraz dążenia do pogłębienia istniejącej dotychczas wiedzy specjalistycznej. Rozprawa habilitacyjna natomiast powinna stanowić wkład do konkretnego rozwoju dziedziny nauki, co wiąże się również z wymogiem jej opublikowania w całości bądź w kluczowej części.
Prace doktorskie stanowią dzieła o szczególnej wartości, dlatego też powinny znajdować się na wyższym poziomie naukowym specjalistycznym. Wyróżnia je nie tylko zdecydowanie większa objętość dr mają przeważnie od 300 do 400 str oraz wykorzystanie bardzo rozległej listy bibliograficznej, ale znaczenie naukowe wybranego tematu oraz rola, jaką odegra napisanie pracy w pogłębieniu dokładnej wiedzy na temat danej, konkretnej dziedziny naukowej.
CENA: 10 zł / Grzegorz PISANIE PRAC DOKTORSKICH
Nr ogłoszenia: 4366 Ilość odsłon: 345

Wyślij wiadomość do ogłoszeniodawcy