Wyślij jedno zapytanie do wszystkich redaktorów i wybierz najlepszą ofertę! ZamówPlan pracy / Bibliografię

Proste tematy licencjatów z ekonomii

Proste tematy licencjatów z ekonomii - konkretne przykłady.

Proste tematy licencjatów z ekonomii są często poszukiwane przez rozmaitych studentów. W poniższym tekście przedstawimy propozycje tego typu tematów. Być może, któryś spośród nich będzie dla Ciebie bardzo ciekawą inspiracją.

Na pewno przykładowy temat takiej pracy brzmi "dlaczego strefę Euro czeka rozpad?". Zaletą takiego motywu przewodniego jest fakt, iż tematyka ta jest szeroko opisywana przez różnych profesorów ekonomii. W swoich książkach przetaczają oni rozmaite argumenty, które przemawiają za takim właśnie rozwiązaniem. Dużo przydatnych danych o tym zagadnieniu znajdziesz w instytucjach unijnych.

Klasycznym  prostym tematem z ekonomii jest  "analiza sytuacji finansowej wybranej firmy". Najlepiej wybrać po prostu podmiot, który jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Firmy tam notowane mają w końcu obowiązek publikowania swoich danych finansowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz pewność, że nikt nie będzie Tobie krępował dostępu do niezbędnych Tobie informacji. 

Następny bardzo ciekawy temat, o którym można pisać swój licencjat z ekonomii to "bankructwo polskiego systemu emerytalnego". Danych do takiego motywu przewodniego z pewnością nie będzie brakowało. Na ten właśnie temat powstał cały szereg rozmaitych książek oraz specjalistycznych publikacji. Można tutaj również pokazać, jak systemy emerytalne wyglądają również w innych krajach. 

Temat z ekonomii, który również jest łatwy i bardzo ciekawy to "wykorzystanie analizy fundamentalnej w inwestowaniu". Naturalnie możesz tutaj przedstawić, jak tego typu analiza fundamentalna wygląda na przykładzie konkretnej spółki giełdowej. Można również pomyśleć o stworzeniu licencjatu o analizie technicznej. Tematy, które opierają się na danych finansowych spółek giełdowych, są zazwyczaj proste i bardzo ciekawe.

Kolejny bardzo ciekawy i prosty temat na licencjat z ekonomii brzmi "dlaczego złoto skutecznie chroni majątek przed inflacją". Tutaj musisz zbadać, jak inflacja kształtowała się w danym okresie czasu. Może to być np. 30 lat. Następnie musisz przedstawić, jak ta wartość inflacji ma się do obecnej ceny złota. Podobny licencjat można pisać o srebrze, platynie lub ogólnie metalach szlachetnych. Tutaj również masz łatwy dostęp do odpowiednich danych oraz olbrzymią ilość ciekawej literatury i specjalistycznych publikacji naukowych.

Proste tematy licencjatów z ekonomii - podsumowanie.

Proste tematy licencjatów z ekonomii mają swoje zalety. Przede wszystkim są one łatwe do zobrazowania w postaci konkretnych danych. Poza tym tematyka przez nie poruszana była wielokrotnie omawiana w rozmaitych książkach i publikacjach naukowych. Wybór któregoś z przedstawionych tutaj tematów jest  więc z pewnością działaniem racjonalnym.